0

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste
Rekisterin pitäjä
Haka Center Oy (0662834-1)
Hakatie 17
90440 Kempele
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jani Haapaniemi, jani.haapaniemi@hakacenter.fi
Rekisterin nimi
Haka-Osat Verkkokaupan asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen. Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiviestintään.
Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön nimi, osoite ja kotipaikkakunta
puhelinnumero ja sähköpostiosoite
käyttäjätunnus, tilaushistoria
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin tallennetaan tiedot, jotka asiakas on tilauksen yhteydessä antanut sekä tiedot, jotka hän rekisteröitymisen yhteydessä on täyttänyt.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Järjestelmään kirjaudutaan syöttämällä käyttäjätunnus ja salasana syöttämällä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus tulla poistetuksi rekisteristä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.
Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon muuttamiseksi tai poistamiseksi.